Blog

โซมาเลียจ่อพลาดกำหนดเลือกตั้งอีกครั้ง

สองรัฐในโซมาเลียยังไม่สิ้นสุดการลงคะแนนเสียงสำหรับที่นั่งในรัฐสภาเนื่องจากเส้นตาย 31 มีนาคมหมดลง ประเทศนี้ใช้ระบบที่ซับซ้อนและโดยอ้อม ซึ่งการเลือกตั้งแบบตัวต่อตัวไม่ได้จัดขึ้นมานานกว่า 50 ปี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับการคัดเลือกโดยผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้อาวุโสในตระกูลและสมาชิกของภาคประชาสังคมซึ่งได้รับการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในภูมิภาค

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ 6 ที่นั่งยังไม่ได้รับการลงคะแนนสำหรับรัฐ Hirshabelle ทางตอนใต้ตอนกลาง ขณะที่ทางใต้ของ Jubbaland ยังไม่ได้ที่นั่ง 16 ที่เนื่องจากการแย่งชิงทางการเมืองที่ดำเนินอยู่ มากกว่า 90% ของที่นั่งในรัฐสภา 275 ที่นั่งของประเทศเต็มแล้ว และคาดว่า ส.ส. จะเข้าพิธีสาบานตนในเดือนหน้า โซมาเลียเสี่ยงที่จะสูญเสียการสนับสนุนทางเศรษฐกิจและความมั่นคงจากพันธมิตรระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติจากความล่าช้าในการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 พลาดกำหนดเส้นตายหลายครั้ง มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อบุคคลนิรนามที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าในการเลือกตั้งไม่ได้เร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น